မိမိတို႔ရဲ႕ USB ကို password နဲ႔ လံုလံုပိတ္ထားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ GiliSoft USB Stick Encryption ကိုသံုးႏိုင္ပါတယ္..


Features and Benefits:
GiliSoft USB Stick Encryption is a powerful tool that password protects all your external portable media. No matter what type of external storage device you use, USB stick encryption password protects it within seconds.
GiliSoft USB Stick Encryption works on all flavors of Windows. USB stick encryption works perfectly well on all external portable media like USB flash drives, Thumb Drives, Memory Sticks, Memory Cards, Pen Drives and Jump Drives.
Whatever information, files, folders and documents you put in your USB drive, USB stick encryption keeps them completely secured.
Gili USB Stick Encryption protects data using several layers of patent pending protection methods. This makes its protection, PC and hardware independent.
Total peace of mind from security leaks and privacy breaches. Never again fear of what's happening to your device while it is lost.
GiliSoft USB Stick Encryption is easy to install, run and use. It doesn't complicate it's users with technical jargon common in other encryption programs.
A very easy to use program with user-friendly interface.                   Download GiliSoft USB Stick Encryption v5.0 Final FULL
                                         mediafire | soldfiles


ပဲခူး သား (MITG)

0 comments:

Post a Comment

 
Top