ကြန္ပ်ဳတာမွာ Disc အေခြ burn တာ ထုတ္တဲ့ ေဆာ့၀ဲ ထဲမွာ နာမည္ ၾကီးတဲ့ ေဆာ့၀ဲ ျဖစ္တဲ့ Nero product ရဲ  ့ေနာက္ဆုံးထြက္ ျဖစ္တဲ့ Nero Platinum 2014 Platinum 15.0.03500 Final full version ေလးတင္ေပးလုိက္ပါတယ္...

ဒီေကာင္ေလးထဲမွာ ေခြ burn တဲ့ tool ေတြျဖစ္တဲ့ Nero Express , Nero burning Rom, သီခ်င္းေတြ video ေတြ ဓါတ္ပုံေတြဖြင့္လုိ ့ရမယ္ Nero Media player, dvd vcd cd ေခြေတြကုိ တည္းျဖတ္လုိ ့ရမယ့္ Nero video , သီခ်င္းေတြ video ေတြကုိ format ျပန္ေရးလုိ ့ရမယ့္ Nero Recode , blu-Ray movies
ေတြကုိ အရုပ္အသံေကာင္းေကာင္း ၾကည့္လုိ ့ရမယ့္ Nero  Blu-Ray player စသည့္ Nero ကထုတ္တဲ့
ေနာက္ဆုံးထြက္ version tool ေတြ ေဆာ့၀ဲ ေတြ အကုန္ ပါ၀င္တဲ့ Nero Platinum 2014 Platinum 15.0.03500 Final ပါ ။ဒါအျပင္ တျခား  New Features စုံစုံလင္လင္ နဲ ႔ Platinum package ျဖစ္တဲ့အတုိင္း Nero ထုတ္ ေဆာ့၀ဲအကုန္
အသုံးျပဳလုိ ့ရမယ့္ေကာင္ေလးပါ။ လုိခ်င္သူမ်ားေအာက္မွာေဒါင္းသြားပါ အပုိင္းႏွစ္ပုိင္းခြဲျပီးတင္ေပးထားပါ
တယ္။

Information

Nero 2014 Platinum is a multimedia software suite that lets you capture, convert and consume your movies, music and photos for the best HD home entertainment experience. Nero Platinum was built to support Windows 8 and provides the best experience for enjoying Blu-ray Discs. With Nero Platinum, it is fast and easy to achieve the results you want by working seamlessly across the applications in the suite. Nero Platinum supports the latest video formats and has everything you need to convert, edit, burn, stream and enjoy your movies, music and photos in high-definition.
Stream your movies, photo slideshows and music playlists throughout your home
Avoid the hassle of recreating photo albums, slideshows or music playlists to stream on different devices in your home. With Nero Platinum, create them once and then stream them to your XBOX 360, PS3, iPad, Android tablet, PC, digital media adaptor, streaming-enabled TV, or other DLNA- or UPnP-supported devices.

One player for all your videos and music
Forget the hassle of using different players for your video and audio discs and files. With Nero Platinum, you get one media player that can simply handle everything.

Total support for high-definition AVCHD Progressive video
Import, edit and export videos in AVCHD Progressive (50p/60p) format. Quickly output it with SmartEncoding. Rip it to virtually any other video file format. Nero Platinum lets you do just about everything with your high-definition videos so you can enjoy them on any device.

Use the latest high-quality video formats to convert, edit and burn your movies
AVC/264, MKV, MP4, 3GP, AVI??¦ there??™s hardly a video format or codec around that Nero Platinum doesn??™t support.

Give your home movies some pizzazz
Spruce up your home movies with 800+ easy-to-use video effects, templates themes and disc menus. Now with Nero Platinum, stabilize shaky videos from your smartphone or handheld camera. Add a touch of nostalgia with brand-new film-style effects and retro film themes. Create Hollywood-quality Blu-ray Discs or DVD-Video discs, complete with menus, navigation, graphics and text.

Finally digitize your analog movie collection
Get around to that project you??™ve always wanted to tackle. Convert all your analog movies to Blu-ray Disc, DVD or virtually any file format so they continue to keep pace with your playback equipment.

Click here for Single link Download
Disaster-proof your data with improved backup device support
From financial records to irreplaceable photos, it??™s a snap to make sure all your most important data is backed up routinely and automatically. Now, back up to hard drives larger than 2 TB and the latest-generation USB 3.0 storage devices. Plus, automatically discover and configure your NAS device for a network backup or backup your data to the cloud.

Economically span large data files across multiple discs
With the all-new Nero DiscSpan SmartFit feature, automatically span large files efficiently across multiple discs. Even combine disc types (CD, DVD and Blu-ray Disc) to use as few of them as possible.

A bunch of free tools to enhance your experience
Make professional-looking disc covers and labels. Mix your own music tracks and edit audio files exactly to your liking. When you upgrade to Nero Platinum, you can download Nero CoverDesigner, Nero SoundTrax and Nero WaveEditor ??“ all for free!


Get exactly the results you want faster than ever
With hundreds of performance improvements ranging from hardware accelerated video encoding to a split installer that lets you get up and running in 5 minutes, it??™s never been faster or easier to get exactly the results you want than with Nero Platinum. With the greatly improved Nero Kwik Media library at the heart of Nero Platinum, it??™s never been easier to work across applications or faster to find and use exactly the photo, song or video clip you want.

How to install wrote:
1.Run setup file & install it.
2.Copy crack file into install folder
3.Activate program using key

               >>>Download Nero 2014 Platinum 15.0.03500 Final [Crack+Key]<<<
                       

                               
                  
ပဲခူး သား (MITG)

0 comments:

Post a Comment

 
Top