ကို AC Vs DC ဆီက ကူးထားတာပါ
ကြန္ပ်ဴတာအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ၿမန္မာဘာသာ ၿပန္ စာအုပ္ေလးမ်ား စုစည္းပီးတင္ေပးလုိက္ပါတယ္ခင္မ်ာ စာအုပ္မွာ ပါရွိတဲ႕ စာအုပ္အမည္ေတြကေတာ႕

Basic Dynamic and Dynamic မ်ားအေၾကာင္း
BIOS AND CMOSမ်ားအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
Core i3 ,Core i5 and Core i7 ကြာၿခားခ်က္မ်ား
DVD Drive and CD /DVD_workingမ်ားအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
HARD DISKမ်ားအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
MOTHERBOARDမ်ားအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
OPTICAL DRIVE(1)မ်ားအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
POWER SUPPLYမ်ားအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
RAMမ်ားအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
Safe Mode အသံုးၿပဳပံု Direct X အေၾကာင္း BIOS Feature နဲ့ Device Manager အေၾကာင္း
SATA အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
SOUND အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
USB အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
VIDEOမ်ားအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
ကြန္ပ်ဳတာ Connector မ်ားအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
ကြန္ပ်ဳတာ ပ်က္လွ်င္သိနိင္သည့္ အခ်က္မ်ား (Unicode Encoding Conflict)
တုိ႕ ဖစ္ပါတယ္ လုိ႕ အပ္႔မယ္ ထင္ရင္ ေဒါင္းသြားနုိင္ပါတယ္
download

0 comments:

Post a Comment

 
Top