ကဲသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ CCleaner Professional Edition 4.09.4471 + CCEnhancer 3.8 ေနာက္ဆံုးထြက္ version ေလးေတြ ့လို ့မလာတယ္ဗ်ာ။ဘယ္လိုသံုးရတယ္ဆိုတာေတာ ့ေထြေထြ ထူးထူးေျပာစရာမလိုေတာ ့ပါဘူးေနာ္။


DESCRIPTION

CCleaner is a freeware system optimization, privacy and cleaning tool. It removes unused files from your system – allowing Windows to run faster and freeing up valuable hard disk space. It also cleans traces of your online activities such as your Internet history. Additionally it contains a fully featured registry cleaner.

INFORMATION

Changes in 4.09.4471:
-Added Google Chrome v32 cleaning and startup management.
-Added individual cookie cleaning from Cookies screen.
-Improved Internet Explorer 11 DOMStore cleaning.
-Added Shutdown after cleaning option.
-Improved Live Monitoring notifications (CCleaner Professional only).
-Added Alcohol 52%, The Bat and Nero 14 Platinum HD cleaning.
-Improved Camfrog Video Chat, Alcohol 120%, Adobe Fireworks 6.0, Nero 12 Platinum HD Suite, Nero Video 11 and eMule cleaning.
-Minor GUI improvements.
-Minor bug fixes....

Release name: CCleaner Professional Edition 4.09.4471 + CCEnhancer 3.8
Size: 18MB

                       ပဲခူး သား (MITG)

0 comments:

Post a Comment

 
Top