ပံုမွာျမွားျပထားသလို  Facebook Like Page ေလးကို Blog မွာထည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေအာက္ကကုဒ္ကိုအသံုးျပဳလိုက္ပါ.... 
ပထမဆံုး => my blogs မွ Layout ကိုသြားပါ..ျပီးရင္ Add a Gadget ကိုႏွိပ္ဖြင့္ပါ...ျပီးရင္ HTML/JavaScript ကိုေရြးျပီးေအာက္ကကုဒ္ကို Copy ကူးထည့္ပါ.. အဝါေရာင္စာေၾကာင္းျဖင့္ျပထားေသာေနရာမွာ facebook like page ရဲ႕ URL ကိုထည့္ပါ...

<!----trickstoo.com facebook button starts-----> <style>
img, a { border: 0; }
#on { visibility: visible; }
#off { visibility: hidden; }
#facebook_div { width: 196px;
height: 300px;
overflow: hidden; }
#facebook_right {
z-index: 10005;
border: 2px solid #3c95d9;
background-color: #fff;
width: 196px;
height: 300px;
position: fixed;
right: -200px; }
#facebook_right img {
position: absolute;
top: -2px;
left: -35px; }
#facebook_right iframe {
border: 0px solid #3c95d9;
overflow: hidden;
position: static;
height: 360px;
left: -2px;
top: -3px; }
#facebook_left {
z-index: 10005;
border: 2px solid #3c95d9;
background-color: #fff;
width: 196px;
height: 353px;
position: fixed;
left: -200px; }
#facebook_left img {
position: absolute;
top: -2px;
right: -35px; }
#facebook_left iframe {
border: 0px solid #3c95d9;
overflow: hidden;
position: static;
height: 360px;
right: -2px;
top: -3px; }
</style>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function () {
jQuery("#facebook_right").hover(function () {
jQuery(this)
.stop(true, false)
.animate({ right: 0 }, 500); }, function () {
jQuery("#facebook_right")
.stop(true, false).animate({ right: -200 }, 500); });
 });
</script>
<br />
<div id="on">
<div id="facebook_right" style="top: 10%;">
<div id="facebook_div">
<img alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/-wQUpmiGwynE/UNHJaesfqeI/AAAAAAAAItg/JQlnTuoFRnQ/s1600/NBTfacebook_right.png" />
<center>
<iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=ဒီေနရာမွာ facebook like page url ကိုထည့္ပါ?ref=hl&amp;width=292&amp;height=258&amp;show_faces=true&amp;colorscheme=light&amp;stream=false&amp;show_border=true&amp;header=false" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:258px;" allowtransparency="true"></iframe></center>
</div>
<!----trickstoo.com facebook button ends-----></div>
အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါေစ....

0 comments:

Post a Comment

 
Top