ဒီေကာင္ေလးကေတာ့ Registry အခန္းေတြရွဳပ္ေထြးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္တက္တဲ႕ error ျပသနာေတြကို
ရွာေဖြရွင္းလင္းေပးမယ့္ ဆရာဝန္ေလးပါခင္ဗ်ာ...သူက Startup Manager, Disk Cleaner, File Pulverizer ေတြကိုလည္းရွာေဖြရွင္းလင္းေပးပါေသးတယ္...
 စက္ေတြေလးေလးေနတယ္ဆိုတဲ႕
အပိုင္းထဲမွာRegistry အပိုင္းလည္းပါပါတယ္ Registry အခန္းေတြရွဳပ္ေထြးေနျပီးမရွင္းလင္းေပးဘူး
ဆုိရင္စက္ကေလးလာတတ္ပါတယ္ဗ်ာဒီေကာင္ေလးကိုသံုးမယ္ဆိုရင္ေလးေနတာေတြရွုပ္ေနတာ  ေတြအကုန္ရွင္းသြားပါလိမ့္မယ္ ကဲ ဒီထက္မကသိခ်င္ေသးတယ္ဆိုရင္သူရဲ႕မူရင္းဆိုက္ထဲဝင္ျပီးဆက္
လက္ေလ့လာနုိင္ပါတယ္ http://www.genuineregistrydoctor.com/
လိုင္စင္အတြက္ကေတာ့ crack ကိုအသံုးျပဳရမွာျဖစ္တဲ႕အတြက္  crack ဖိုင္ကိုပါထည့္ေပးလိုက္ ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...စိတ္ဝင္စားျပီးလိုအပ္မယ္ဆုိရင္ေအာက္ကလိပ္စာထဲမွာဝင္ယူလို္က္ပါခင္ဗ်ာ....

 Information

Description
Always troubled by the slow speeds, sudden crashes and a bunch of errors? Why not fix all the system errors and explore the vast potential of your PC and enjoy a more secure network environment? With Genuine Registry Doctor, you just need a couple of clicks to accomplish that! It diagnoses all your system’s errors and gives you the most professional treatment. Thus you need not to take the pain to spend a large amount of money on fixing or reinstall Windows.
***** Features *****
Solid scan and fix
Completely scan the entire system and diagnose problems of registry, privacy, junk files and system. Genuine Registry Doctor offers you a way to fix all the errors and optimize PC system.

Multi-functional
A number of built-in utilities, such as Startup Manager, Disk Cleaner, File Pulverizer, etc., strongly enhance the performance of Genuine Registry Doctor. You just need one small free app to own all the useful functions.

Direct download movies
User-friendly
The very smooth download and installation, the clean and well-organized interface, the easy-to-understand navigation make Genuine Registry Doctor extremely easy to handle even for the novices.

100% free and safe
Genuine Registry Doctor would like to allow users to enjoy the free software, clean and safe PC environment. There is no adware, no spyware, no viruses in it, and it will never let you down.

                                       


ပဲခူး သား (MITG)


0 comments:

Post a Comment

 
Top