ဒီပုိစ့္ ကေလးကုိ ေရးလုိက္တာက ျမန္မာက အင္တာနက္သုံးသူမ်ားအတြက္သာ ရည္ရြယ္လုိက္ပါတယ္ .. ဘာလုိ႕လဲ ဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဖတ္ခ်င္တဲ့စာမ်က္ႏွာေတြ ရွိေပမယ့္ အေက်ာ္အခြ ကေလးေတာ့နည္းနည္းလုပ္ရပါတယ္ ..
အဲဒီ့ အခက္အခဲေလးမ်ား ေျပေပ်ာက္ေစေအာင္ပါ . အမွန္ေတာ့ အခု အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ေလ့လာမယ္ဆုိရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ စိတ္ပါပဲ .. မည္သူေတြပဲ ပိတ္ထားထား ရေအာင္၀င္တဲ့ နည္းလမ္း ကေတာ့ ရွိေနမွာပါပဲ ... အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ေကာင္းတဲ့ စာမ်က္ႏွာေတြ ရွိသလုိ .. မေကာင္းတဲ့ စာမ်က္ႏွာေတြ .. လူေတြ ကုိ အာရုံမ်ားေစတဲ့ စာမ်က္ႏွာေတြ .. အစံုပါပဲ .. စုံတာမွ ေတာ္ေတာ့္ ကုိစုံတာပါ ... ဒါေၾကာင့္ ေလ့လာခ်င္တဲ့သူမ်ား အဆင္ေျပေအာင္လုိ႕ ဒါကေလးကုိ လမ္းညႊန္လုိက္တာပါ .. ကြ်န္ေတာ့္ ထက္ အရင္ သိျပီးတဲ့သူေတြ လည္းရွိမွာပါ ... ကြ်န္ေတာ္လည္း မေန႕ညက မွ ကြ်န္ေတာ့္ အကုိ က လမ္းညႊန္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက မသိတဲ့သူေတြမ်ား သိပါေစ ဆုိျပီး ျပန္ျပီးေတာ့ Share လုိက္တဲ့ သေဘာပါခင္ဗ်ာ .. စုိးေတာ့ စိုးရိမ္မိပါတယ္ .. ဒါကေလး တင္ျပီးမွ ဒါကုိပါ ပိတ္သြားမွာကုိပါ .. ဘာမွ မျဖစ္ပါေစနဲ႕ပဲ ဆုေတာင္းလုိက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ .. ကြ်န္ေတာ္ အေနနဲ႕ကေတာ့ အင္တာနက္မွာ လာသုံးတာခ်င္းအတူတူ ေတာ့ ရတဲ့အ ခ်ိန္ေလးမွာ အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးခ်ႏုိင္ပါေစ လုိ႕ပဲ ေျပာပါရေစ ...
ကဲ စကားေတြ ရွည္သြားျပီဗ် ..အခု ကြ်န္ေတာ္ ေျပာမယ့္ ဟာက အေက်ာ္အခြ အတြက္ အထူးေကာင္းတဲ့ အရာလုိ႕ ပဲ ေျပာပါရေစ ...

Information

Tor Browser Bundle 3.0 RC 1 Portable | 26.58 Mb

Surfing anonymously provides a powerful shield against network surveillance and traffic analysis. Protecting your online privacy can only be achieved by additional software tools that can hide your location and can prevent your online information and browsing habits from being revealed to anyone.
If youre ever in need of such a tool, Tor Browser Bundle is one suggestion you can add to the list. The application relies on a network of virtual servers in order to make your browsing sessions anonymous. Tor makes available a set of rules and algorithms that routes the communications through various servers all over the world. Thus, all the traffic is randomized so tracking the source becomes an almost impossible task.

The download package is a self extracting archive that includes the Tor application itself, which can be run from command line, a cross platform controller GUI named Vidalia and a custom-made version of Firefox equipped with a set of addons that ensure online anonymity.

We advise the average user to consider using the Vidalia application, because the graphical interface puts you through a lesser ordeal than the command prompt version of Tor. When you first run Vidalia, it automatically connects to the Tor network and if the process is successful, a status will be displayed in the main window.

Vidalias interface encases a collection of shortcuts that allow you to stop the service, to start setting up the relays, to trigger a global view of the network and most important of all, it sports a button for using a new identity any time you wish. If youre interested in bandwidth usage, Vidalia features a separate utility just for showing a bandwidth graph that measures the receive send rate of the packets.

The portable Firefox version included in the download package is customized with a few extensions that make the anonymous surfing experience easier. These include: Torbutton allows you to create a new identity each time you start a browsing session, NoScript blocks scripts from untrusted domains and HTTPS Everywhere – enables you to encrypt the communication with a lot of popular sites.

With all the components it encases, Tor Browser Bundle is one of the most trustworthy anonymous surfing tools out there. It can be configured from command prompt, run from its dedicated GUI controller Vidalia and comes with a preconfigured web browser. Whichever of these methods you choose the result is a safe and controlled Internet browsing experience.

Changelog
This release includes important security updates to Firefox.

Unfortunately, we have decided to remove the PDF.JS addon from this bundle, as the version available for Firefox 17 has stopped receiving updates. Built-in PDF support should return when we transition to Firefox 24 in the coming weeks.

This release should also fix a build reproducibility issue on Windows. All platform binaries should once again be identically reproducible from source by anyone using git tag tbb-3.0rc1-release.
All Platforms:
Update Firefox to 17.0.11esr
Update Tor to 0.2.4.18-rc
Remove unsupported PDF.JS addon from the bundle
Bug #7277: TBB’s Tor client will now omit its timestamp in the TLS handshake.
Update Torbutton to 1.6.4.1
Bug #10002: Make the TBB3.0 blog tag our update download URL for now
Windows
Bug #10102: Patch binutils to remove nondeterministic bytes in compiled binaries
Linux
Bug #10049: Fix architecture check to work from outside TBB’s directory
Bug #10126: Remove libz and firefox-bin, and strip unstripped binaries
Misc: Disable Firefox updater during compile time (in addition to pref)

                                       


ပဲခူး သား (MITG)

0 comments:

Post a Comment

 
Top