တိရစၧာန္ ပံုျပင္မ်ား  

 
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဗဟုသုတရေစရန္တိရစၧာန္ကေလးမ်ား၏ သဘာ၀၊ ေနထိုင္သြားလာမႈပံုစံ ကို ပံုျပင္အေနျဖင့္ေရးသားထားပါသည္... Android Version : 2.2 ႏွင့္အထက္ဖုန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္... လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီမွာဒီမွာ ေဒါင္းလိုက္ပါ..အဆင္ေျပၾကပါေစ...


http://www.jas.com.mm/upload/screenshot/animalstory1.jpg 

 http://www.jas.com.mm/upload/screenshot/animalstory2.jpg 
http://www.jas.com.mm/upload/screenshot/animalstory3.jpg 
http://www.jas.com.mm/upload/screenshot/animalstory4.jpg 
http://www.jas.com.mm/upload/screenshot/animalstory5.jpg

0 comments:

Post a Comment

 
Top