ခဲဒစ္... ဦးပဲခူးသား
Super Hide IP 3.3.8.8 (2014-FinaL) FULL
f3g4

အခုတစ္ခါမွ်ေ၀ေပးခ်င္တာကေတာ႕ Super Hide IP ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုမ်ိဳးအသံုး၀င္လည္း
ဆိုရင္ ကိုယ္အသံုးျပဳေနတဲ႕ IP Address ကိုေျပာင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ မိမိအေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကသံုးေနေပ
မယ္႕ Singapore ျဖစ္ျဖစ္ US ျဖစ္ျဖစ္ မိမိေဖာ္ျပေစခ်င္တဲ႕ IP ကိုေျပာင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ အျမဲတမ္းသံုးနိုင္
ေအာင္ Patch ဖိုင္ပါထည္႕ေပးထားပါတယ္။ Crack ဖိုင္ကို မဖြင္႕ခင္ Antivirus ကိုေတာ႕ ပိတ္ထားေပးဖို႕
လိုပါတယ္ဗ်ာ။

စမ္းသပ္အသံုးျပဳခ်င္သူမ်ားေအာက္က Link မွာေဒါင္းယူသြားနိုင္ပါတယ္။အားလံုးဘဲအဆင္ေျပၾကပါေစ..
Do you suffer from lack of access to some specific sites? Are you forbidden from visiting some sites because of withheld from your country? Do you want to Sarve the Web without leaving any traces at all? Do you want to hide your IP thy do not even know where to surf a site? If you the best solution … Super hide IP you can program to open all blocked sites without exception, as you can change to your PI to hide your tracks on the Web allows you to program the possibility to choose from a very large number of countries to surf the World Wide Web through Aabhetha program is easy too and is very simple and can be for everyone to deal with him
Surf anonymously, change your IP address, protect your personal information against hackers and provide full encryption of your online activity, all with the click of a button.Protect your privacy on the Internet. Use Super Hide IP to surf anonymously, prevent hackers from monitoring your online activities or identity thieves from stealing your identity and other personal information, send anonymous email, and un-ban yourself from forums or restricted websites.
How to Install:
NOTE: Keygens, patches, Activators, Cracks, Loaders etc. are always scanned with Avast Internet Security 2013 Latest Version & Virustotal to Avoid Virus Issues. Different Anti-viruses may give different results.If Your Anti Virus give Diferent Result Please Disable Your Anti Virus For 10-20 Minutes And Use The KeyGen For Activation.
06cb7d189fe9.gif
Install Note
06cb7d189fe9.gif
Step 1: Please use 7Zip/WinRAR/Universal Extractor to EXTRACT FILES.
Step 2: run the setup
Step 3: Use patch (Full install note has uploaded with torrent)
Step 4: Enjoy and Support Developers, Buy It, They Deserved It!
>>>Download Super Hide IP 3.3.8.8-(2.8MB)<<<

0 comments:

Post a Comment

 
Top