ျမန္မာျပည္ ေစ်းကြက္မွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ Cadillac ျမန္မာျပည္ ေစ်းကြက္မွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ Cadillac

ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ ေနတာ ကေတာ့ Cadillac SRX 2014 ျဖစ္ပါတယ္။ ျပိဳင္ဆလြန္း ဆန္ဆန္ ျမင္ေတြ႔ ရတဲ့ကား ျဖစ္ျပီး အင္္ဂ်င္ အရြယ္ ၄၆၀၀ စီစီ ရွိပါတယ္။...

Read more »

Linux Basic Command on Backtrack 5 R3 Linux Basic Command on Backtrack 5 R3

  မဂၤလာပါဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္ဒီေန.တင္ေပးခ်င္တာေလးကေတာ့ Backtrack OS အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ အသံုး ၀င္မဲ့ Basic Command မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္ ေျပာရရင္ ကၽြ...

Read more »
 
Top