မိုးကုတ္ဖုန္းလမ္းၫႊန္ Android app ဗားရွင္းအသစ္ v3

ဗားရွင္းအသစ္ ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားမွာ - 

  • အေရးႀကီးဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလမ္းၫႊန္ သီးသန္႔ခဲြထားျခင္း
  • စီးပြားေရးလမ္းၫႊန္တြင္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ခဲြထားျခင္း
  • စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာမ်ား အသစ္ထည့္သြင္းရန္ message လွမ္းပို႔ႏိုင္ျခင္း
  • ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို တစ္ခုခ်င္း ေရြး၍ ေခၚဆိုႏိုင္ျခင္း
စသည့္အျပင္ Design ကိုလည္း အရင္အေဟာင္းႏွင့္ မတူညီတဲ့ ပံုစံအသစ္ျပဳျပင္ထားပါသည္။
  

Download
Version အေဟာင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာစာ မရွိေသးေသာ ဖုန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ Zawgyi font ကို embedded ျပဳလုပ္ေပးထားခဲ့ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ဖုန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာစာ မေပၚသည္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရသျဖင့္ ယခု version တြင္ font embedded မလုပ္ထားေတာ့ပါ။
ထို႔အတြက္ မိုးကုတ္ဖုန္းလမ္းၫႊန္ ကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ မိမိဖုန္းတြင္ ျမန္မာစာေဖာင့္ သြင္းထားရန္ လိုအပ္ပါမည္။
by Mogok Thar

0 comments:

Post a Comment

 
Top