ၿမန္မာၿပည္ အတြင္း ဆက္သြယ္ေရး နဲ႔ မီဒီယာ ပုိင္းဆုိင္ရာ အေၿခခံ အုတ္ၿမစ္မ်ား သိသာစြာေၿပာင္းလည္း လာပါၿပီ။ လက္ရွိ အေၿခအေန ထက္ ပုိၿပီး ေကာင္းမြန္လာ ဖုိ႔ နည္းလမ္းမ်ား ေတာ္ေတာ္ရွိေနပါ ေသး တယ္။ ကမၻာ့ဆက္သြယ္ ေရးဆုိင္ ရာ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုၿဖစ္တဲ့ Ooredoo နဲ႔ Telenor က လာမယ့္ ႏွစ္ ကာလေတြအတြင္း သူတုိ႔ရဲ့ ၀န္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းေတြကုိ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမယ္ဆုိတာ စာဖတ္သူတုိင္း သိထားၿပီးၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့္ အင္တာနက္ ဆုိင္ရာ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္သြား တင့္တယ္ဆုိတဲ့ အေၿခခံ ေသာ့ခ်က္ ခ်က္ ကုိ ေဖာ္ၿပလုိက္ပါတယ္။. ဘယ္လုပ္ငန္း ဘယ္လုိ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ဳိး ကုိ ေပးမယ္ဆုိတာအရင္ ဆုံးၿဖတ္ပါ။
လုပ္ငန္းတစ္ခု မစခင္ ႀကဳိတင္ စီမံ ေလ့လာ ရသလုိ E-commerce လုပ္ငန္း စတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း  တည္ေထာင္သူ အေနနဲ႔ ဘယ္လုိ လုပ္ငန္းမ်ဳိး လုပ္ရမယ္၊ ဘယ္၀န္ေဆာင္မွု သုိ႔မဟုတ္ ဘယ္ ကုန္ပစၥည္း၊ ဘယ္သူ႔အတြက္၊ ဘယ္ေစ်းႏွုန္း နဲ႔ ဘယ္ေနရာမွာ ေရာင္းမယ္ဆုိိတာကုိ အရင္တြက္ခ်က္ ဆုံးၿဖတ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ရဲ့ ၀န္ေဆာင္မွု သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္း တခုဟာ လည္း တမူထူးၿခား မွု ရွိရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ မတူညီတဲ့ အရည္အေသြး မ်ဳိးေပါ့။  သူတပါး လုပ္တုိင္း ကုိယ္လည္း အဲဒီ လုိ စီးပြား လုပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ စနစ္မ်ဳိး မၿဖစ္ရပါဘူး။ (ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔ ၿမန္မာလူမ်ဳိး ေတြ ေတာ္ေတာ္ သတိထားရမယ့္ ကိစၥ တစ္ခု ၿဖစ္ ပါတယ္။ )

  
၂. စာရင္း ထိ္္န္းသိမ္းၿခင္း
လုပ္ငန္းတုိင္းမွာ စာရင္း ထိန္းသိမ္းမွု ရွိရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ စာရင္း ထိန္းသိမ္းၿခင္းအားၿဖင့္ လုပ္ငန္းအ တြက္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ Target ကုိ ၿဖည့္စည္းေပးမွာၿဖစ္ပါ တယ္။ ဥပမာအားၿဖင့္ မိမိရဲ့ လုပ္ငန္းမွာ spreadsheet ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ အေရာင္း အ၀ယ္သ႔ုိမဟုတ္ လုပ္ငန္းသုံး  Data မ်ား ကုိ ၀န္ထမ္း မ်ား အားလုံး Centralized Access System လုပ္ႏုိင္ေအာင္ထိန္းသိမ္း ေပးရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။  ယေန႔ၿမန္မာ ၿပည္အတြင္း အြန္လုိင္း ၀န္ေဆာင္မွုကုိ ေပးေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားၿဖစ္တဲ့ Myanmar Mart  နဲ႔ House တုိ႔လည္း သူတုိ႔ ရဲ့ အေရာင္း၊ အ၀ယ္ နဲ႔ Efficiency Service မ်ားကုိလည္း Customer Data ကုိ အေၿခခံ ၍ ေစ်းႏွုန္း သက္သာစြာ နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မွုကို ေပးေနတာ ၿဖစ္ပါတယ္။

၃. မိမိ လုပ္ငန္းကုိ ကုန္က်စရိတ္ အနည္းဆုံးႏွင့္ ၀က္ဆုိက္ဒ္ ကုိ  တည္ေဆာက္ပါ
E-commerce လုပ္ငန္း ဟာ အင္တာနက္ ကုိ အေၿခခံၿပီး လုပ္တ့ဲ လုပ္ငန္းၿဖစ္ ပါတယ္။ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မွု ဆုိင္ရာ Website ကုိ ဖြင့္ထားပါ။ ယေန႔ Ecommerce ကုမၸဏီႀကီး မ်ား အမ်ားသုံး ေနတဲ့ Domain ေတြကေတာ့္ 1and1ShopifHYPERLINK "http://www.shopify.com/?rdid=40086749&term=ecommerce&Network=Search&SiteTarget=&mt=p&adid=38421656350&device=c&test=&BOID=united-states-ecommerce-phrase&adpos=1t1&gclid=CInx3PbB9L4CFfOhtAod8QUA6g"y ၊  Godaddy မ်ား အေပၚ အေၿခခံထားတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းသက္တာၿပီး လြယ္ကူစြာ နဲ႔ Customize လည္း လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ မိမိလုပ္ ငန္း ဟာ IT ကုိ အေၿခခံၿပီး လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းၿဖစ္ပါတယ္။ဒီေတာ့္ အေၿခခံ ၀က္ဆုိက္ဒ္ရဲ့ သေဘာတရားကုိ နားလည္ထားဖုိ႔လုိပါတယ္။ လုပ္ငန္း ႀကီးလာရင္ေတာ့္ IT  နည္းပညာကုိ ကြ်မ္းက်င္တဲ့သူမ်ားကုိ အကူအညီေတာင္းဖုိ႔လုိအပ္ပါ တယ္။


၄. မိမိ ၀က္ဆုိက္ဒ္ ကုိ အင္တာနက္ ယာဥ္ေၾကာ မ်ားေအာင္လုပ္ပါ။
မိမ္ိရဲ့ လုပ္ငန္း ပုိမုိ လူသိမ်ား လာ ႏုိင္ရန္ လက္ရွိ Social Media အားလုံးကုိ အသုံးခ် ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ Facebook, Wordpress, Blogspot, Twitter, Youtube, Linkedin, Pinterest, Flickr, Google + တုိ႔ကုိ သုံးပါ။

၅။ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာပါ။
ၿမန္မာနုိင္ငံအတြင္း IT ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ထားပါတယ္။ လုပ္ငန္း မစမီ အေၿခခံ သေဘာသဘာ၀ ကုိ သိထားဖုိ႔ုလုိပါတယ္။
ေနာက္ဆုံး အေရးႀကီးတာကေတာ့္ နံပါတ္ ၁ အခ်က္ပါဘဲ။ မိမိရဲ့ ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း ဟာ ဘာလည္း၊ ဘာေပးခ်င္တာလည္း ဆုိတာ ဟုတ္ပါတယ္။  ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ အင္တာနက္ နဲ႔ ေၿဖရွင္းနုိင္ တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ အမ်ား ႀကီး ရွိပါတယ္။ ၿပသနာကုိ ရွာပါ။  ၿပီးရင္ အဲဒီ ၿပသနာကုိ Professional ဆန္ဆန္ ေစ်းသက္သာ စြာနဲ႔ ၀န္ေဆာင္ မွုေပးပါ။ ေအာင္ၿမင္မွု ရလဒ္ မ်ား၊ မ်ားစြာ ေတြ႔လာပါလိမ့္မယ္။

စတီဖင္ဆုိင္း
ဘာလင္

0 comments:

Post a Comment

 
Top